REGULAMENT
cu privire la modul de operare și funcționare a programului de acordare a subvențiilor pentru înlocuirea aparatelor electrocasnice (Program de vouchere pentru electrocasnice)

 1. Capitolul I - Dispoziții generale și definiții

  1. Program de vouchere pentru electrocasnice (PVE)

   PVE se instituie în conformitate cu articolul 5 din Legea nr. 241 privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice din 28.07.2022 ca program de acordare a subvențiilor pentru înlocuirea aparatelor electrocasnice.

   Prezentul Regulament cu privire la modul de operare și funcționare a programului de acordare a subvențiilor pentru înlocuirea aparatelor electrocasnice (Program de vouchere pentru electrocasnice) este elaborat și implementat în cadrul proiectului „Impactul crizei energetice în Republica Moldova: inițierea soluțiilor pentru abordarea securității și sărăciei energetice”, implementat de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, din sursele financiare acordate de către Uniunea Europeană

  2. Beneficiarul programului de vouchere

   Beneficiarii PVE sunt consumatori selectați în conformitate cu un șir de criterii elaborate în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2022 privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice, Capitolul 1, (Dispoziții generale), Articolul 3 (Noțiuni de bază), aprobate de către Boardul Proiectului.

  3. Managerul (interimar) și managerul programului de vouchere

   Managerul (interimar) este Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), iar Managerul PVE este Instituția Publică care asigură suportul în implementarea politicii statului în domeniul eficienței energetice și al promovării utilizării energiei din surse regenerabile (în continuare Instituția Publică) care urmează să fie definită în continuare. Managerul (interimar) își va stabili sistemele operaționale ale programului, va coordona implementarea programului pentru alocarea bugetelor inițiale de la Uniunea Europeană (UE) care sunt în responsabilitatea sa de management și va transfera know-how-ul și sistemele dobândite către Instituția Publică. Prevederile acestor reglementări care se referă la managerul PVE se aplică și managerului (interimar), dacă nu se specifică altfel.

  4. Sistemul Informațional 'Vulnerabilitatea Energetică’ (SIVE)

   Un concept al Sistemului Informațional „Vulnerabilitatea energetică” a fost creat și aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 703 din 05.10.2022 ca resursă de sistem informațional a Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS) pentru a fi utilizată ca sursă principală de date pentru identificarea beneficiarilor eligibili ai PVE.

  5. Categorii de vulnerabilitate ale PVE

   Categoriile de vulnerabilitate ale PVE sunt identice cu categoriile de vulnerabilitate energetică care se atribuie în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la atribuirea categoriilor de vulnerabilitate energetică și modul de stabilire și plată a compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 704 din 05.10.2022.

  6. Subcategorii de vulnerabilitate ale programului de vouchere

   Subcategoriile de vulnerabilitate PVE pot fi stabilite de Managerul PVE în scopuri operaționale și de planificare în timpul lansării acestuia. De exemplu, o subcategorie „Gospodărie cu vulnerabilitate ridicată cu mai mult de trei copii” ar putea fi creată ca o subcategorie a categoriei II de vulnerabilitate a programului de vouchere.

  7. Modulul „Eco - Voucher” al Sistemul Informațional „Vulnerabilitate Energetică”

   PVE va fi implementat cu suportul Moduluilui „Eco – Voucher”, fiind o extensie a Sistemul Informațional „Vulnerabilitate Energetică”, gestionat de Managerul PVE (Instituția Publică), prin care sunt generate vouchere electronice, sunt selectați și se realizează interacțiunea cu potențialii beneficiari.

  8. Pagina web a Programului de vouchere pentru electrocasnice

   Pagina web a programului de vouchere este ecovoucher.md.

  9. Noțiunea de „Sesiune” a Programului de vouchere pentru electrocasnice

   PVE va fi lansat și desfășurat în sesiuni tamatice. O sesiune a PVE pentru electrocasnice este definită ca o perioadă delimitată în timp în care gospodăriilor din categoriile sau subcategoriile de vulnerabilitate definite ale programului li se oferă posibilitatea să primească o subvenție de o anumită valoare pentru înlocuirea electrocasnicilor de tip vechi, ineficiente din punct de vedere energetic cu altele noi eficiente din punct de vedere energetic.

  10. Sesiuni a programului de vouchere exclusiv pentru livrare destinate gospodăriilor fără aparate de schimb

   O sesiune PVE exclusiv pentru gospodăriile fără electrocasnice de schimb este o sesiune în care gospodăriile nu trebuie să ofere în schimb un aparat electrocasnic vechi. Sesiunea trebuie să includă măsuri solide pentru a confirma motivul și pentru a verifica dacă gospodăria nu are niciun aparat electrocasnic vechi de schimbat. Această categorie de sesiune a programului de vouchere trebuie să fie o sesiune individuală.

  11. Sesiuni ale programului de vouchere pentru lămpi LED

   O sesiune a programului de vouchere exclusiv de livrare pentru aparate de iluminat este similară cu o sesiune a programului de vouchere standard, cu excepția faptului că reciclarea lămpilor vechi este încurajată, dar nu este urmărită. Această prevedere ia în considerare costurile prohibitive suportate pentru urmărirea eliminării lămpilor individuale. Această categorie de sesiune a programului de vouchere exclusiv pentru livrare poate fi o sesiune independentă sau poate fi combinată cu o sesiune standard în care este obligatorie reciclarea unui aparat important și în care este activată reciclarea lămpilor.

  12. Noțiunea de „Voucher” pentru electrocasnice

   Un voucher pentru electrocasnice este un produs electronic cu o valoare nominală fixă ​în MDL care poate fi schimbat de o gospodărie vulnerabilă contra costului schimbului de electrocasnice vechi complet asamblate cu electrocasnice noi de același tip (frigider, mașină de spălat sau aragaz electric) prin intermediul anumitor comercianți cu amănuntul într-o anumită perioadă de timp, în condițiile definite și detaliate în prezentul regulament.

   Voucherele pot fi valorificate în oricare entitate a magazinelor eligibile în cadrul Programului EcoVoucher. Lista magazinelor va fi publicată pe pagina ecovoucher.md.

  13. Subvenții în cadrul Programului de vouchere pentru electrocasnice

   Subvenția în cadrul Programului de vouchere pentru electrocasnice reprezintă valoarea nominală a Voucherului, adică suma în MDL destinată pentru achiziția aparatului electrocasnic. Subvențiile în cadrul programului de vouchere pentru electrocasnice sunt nerambursabile din perspectiva gospodăriilor beneficiare, în condițiile respectării criteriilor și condițiilor prezentului Regulament.

   Subvențiile acordate nu pot depăși costul de procurare al aparatelor electrocasnice. Economiile create în cazul în care nu sunt valorificate costurile integrale ale voucherelor, vor fi utilizate pentru completarea suplimentară a listei cu noi potențiali beneficiari.

  14. Valoarea subvențiilor în cadrul programului de vouchere

   Valoarea nominală a Voucherelor emise în cadrul fiecărei sesiuni a programului de vouchere este stabilită de Managerul PVE.

  15. Gospodărie eligibilă în cadrul Programului de vouchere pentru electrocasnice

   O gospodărie eligibilă în cadrul PVS este definită ca o gospodărie care se încadrează în categoria de vulnerabilitate stabilită pentru PVE sau subcategoria de vulnerabilitate stabilită pentru sesiunea respectivă.

  16. Potențial beneficiar al programului de vouchere

   Un potențial beneficiar al PVE este definit ca o persoană care s-a înregistrat în SIVE, reprezintă o gospodărie casnică, corespunde criteriilor de eligibilitate ale PVE pentru sesiunea respectivă.

  17. Numărul de identificare al gospodăriei

   Fiecare potențial beneficiar va putea fi identificat în cadrul programului după numărul atribuit gospodăriei casnicei în SIVE sau după codul personal din actul de identitate.

  18. Candidat neeligibil pentru Programul de vouchere pentru electrocasnice

   Un candidat neeligibil pentru PVE este un candidat care nu se încadrează în nicio categorie de vulnerabilitate stabilită pentru sesiunea PVE respectivă, sau care face parte din gospodăria în care un alt membru este beneficiar al programului de vouchere, sau care nu îndeplinește niciun alt criteriu aplicabil sesiunii respective a PVE.

  19. Etichete energetice

   O etichetă energetică este o etichetă standard de produs UE care descrie eficiența energetică și alte caracteristici tehnice ale produselor consumatoare de energie. Eticheta energetică este principalul factor determinant al eligibilității tehnice a noilor electrocasnice susținută de PVE.

  20. Etichete energetice noi și etichete energetice vechi

   UE a reclasificat etichetele energetice în anul 2021, astfel încât unele electrocasnice de pe piața din Moldova poartă în prezent eticheta anterioară (denumită în continuare „Etichetă energetică veche”), iar unele - versiunea reclasificată (denumită în continuare „Etichetă energetică nouă”). Performanța tehnică minimă a electrocasnicelor pentru fiecare sesiune a programului de vouchere va fi descrisă de două ori: pentru electrocasnicele care poartă „Etichete energetice noi” și pentru cele care poartă „Etichete energetice vechi”. Etichetele se disting astfel:

   • Etichetele energetice noi au coduri QR. Cea mai înaltă categorie a clasificării este întotdeauna „A”.
   • Etichetele energetice vechi nu au coduri QR. Cea mai înaltă categorie a clasificării poate fi „A” sau „A+++”, în funcție de tipul aparatului electrocasnic.
  21. Aparat electrocasnic compatibil cu Programul de vouchere pentru electrocasnice

   Un aparat electrocasnic compatibil cu PVE, este un aparat nou care îndeplinește standardele tehnice de performanță aplicabile unei sesiuni a PVE, definite așa cum este evidențiat de eticheta energetică. De exemplu, pragul minim de eligibilitate pentru un frigider într-o sesiune a programului de vouchere poate fi stabilit la:

   • Etichetă energetică nouă categoria „D”; sau
   • Eticheta energetică veche categoria „A++”
   • Deține marcajul CE(Conformitate Europeana).
  22. Aparat electrocasnic de schimb compatibil cu Programul de vouchere pentru electrocasnice

   Un aparat de schimb în cadrul PVE este un aparat uzat, complet asamblat, care este scos din casă pentru a fi eliminat sau reciclat, în condițiile descrise în aceste reglementări, înainte sau în același timp în care aparatul electric compatibil cu Sesiunea respectivă a PVE, este colectat sau livrat.

  23. Furnizor înregistrat în cadrul Programului de vouchere pentru electrocasnice

   Un furnizor înregistrat în cadrul PVE este un furnizor de electrocasnice care acceptă voucherele așa cum este descris în prezentul Regulament și al cărui nume apare pe site-ul web al PVE ca furnizor curent înregistrat în cadrul programului.

  24. Manager al furnizorului înregistrat în Programul de vouchere pentru electrocasnice și Reprezentantul furnizorului înregistrat

   Managerul furnizorului înregistrat în PVE este punctul de contact desemnat la un furnizor înregistrat în program pentru problemele operaționale de zi cu zi care implică procesul de implementare a PVE. Reprezentantul furnizorului înregistrat în PVE este contactul senior desemnat de aceeași companie pentru probleme de nivel înalt și contractuale.

  25. Reciclator în cadrul Programului de vouchere pentru electrocasnice

   Un reciclator în cadrul PVE este o companie care operează un sistem colectiv de deșeuri sau o unitate individuală autorizată pentru colectarea, exportul sau reciclarea electrocasnicelor, conform prevederilor Legii privind deșeurile nr. 209/2016, care este contractată de un furnizor înregistrat în cadrul PVE pentru a elimina electrocasnice compatibile cu programul și pentru a furniza documentația referitoare la reciclarea lor în siguranță. Relația cu Managerul PVE este indirectă, deoarece documentele referitoare la eliminare trec de la reciclator prin furnizorul înregistrat în cadrul PVE la Managerul PVE.

  26. Actul de primire - predare emis la schimb (beneficiar – furnizor înregistrat în PVE)

   Actul de primire - predare este semnat de beneficiarul programului și de furnizorul înregistrat în PVE, fie de un agent (șofer) al furnizorului eligibil pentru PVE în momentul transferului unui aparat de schimb către Furnizorul înregistrat în PVE. În document se indică numărul voucherului corespunzător, tipul de aparat de schimb ridicat, adresa, data și numele ambelor părți.

  27. Factură fiscală pentru reciclare (reciclator - comerciant)

   O factură pentru reciclare este o factură fiscală (non-livrare) emisă de un furnizor înregistrat în cadrul programul de vouchere către reciclator înregistrat în cadrul programul de vouchere și se completează în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118/2017 privind aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” și va indica:

   1. Numele și adresa furnizorului eligibil înregistrat în cadrul PVE, care a emis factura
   2. Numărul unic
   3. Data
   4. Numele Reciclatorului pe numele căruia se emite factura
   5. Numărul și tipurile de aparate acceptate pentru reciclare, cu indicarea datelor.
   6. Numărul voucherului

   Pentru a evita orice dubiu, factura PVE pentru reciclare nu se emite pentru plată prin programul de vouchere. Copiile facturilor pentru reciclare trebuie să însoțească, ca documente justificative, facturile de la furnizorii înregistrați în PVE către Managerul PVE pentru recuperarea contravalorii voucherelor acceptate. Copiile sunt necesare pentru a demonstra că pentru fiecare voucher acceptat, la reciclator a fost livrat un aparat de schimb.

  28. Procedura de reciclare

   1. Transferul unui aparat de schimb compatibil cu Sesiunea PVE respectivă, de la beneficiarul voucherului către un furnizor înregistrat în programul de vouchere, se efectuează prin eliberarea unui Act de primire -predare (beneficiar - furnizor).
   2. Transferul aceluiași aparat către reciclator, se efectuează prin emiterea unei facturi fiscale (non -livrare) (furnizor - reciclator), conform prevederilor punctelor 1.27 și 1.28.
  29. Bon fiscal la vânzarea electrocasnicilor

   Bonul fiscal eliberat la vânzarea dispozitivului electrocasnic compatibil cu programul de vouchere de către un Furnizor înregistrat în cadrul programul de vouchere către beneficiar unde este indicată prețul, produsul procurat, reducerea aplicată (dacă este cazul) data, ora și mențiunea că tranzacția se efectuează în cadrul programului de vouchere.

  30. Cererea de finanțare a voucherelor valorificate în cadrul Programului de vouchere pentru electrocasnice

   Cererea de finanțare în cadrul programului de vouchere este emisă către Managerul PVE de către furnizorii înregistrați în PVE pentru a recupera costurile de onorare a voucherului emis cu scopul achiziționării electrocasnicelor compatibile cu programul de vouchere. Cererea de finanțare, este completată conform formularului din Anexa 2 și însoțită de un tabel informativ, completat în dependență de sesiunea raportată și include informațiile menționatem mai jos, la care sunt anexate și un set de documente justificative care trebuie să indice un bilanț echilibrat al tranzacțiilor în cadrul programul de vouchere, inclusiv:

   1. Numerele voucherelor
   2. Numele, prenumele beneficiarilor
   3. Numărul de identificare al beneficiarilor
   4. Tipul de electrocasnice achiziționate (mărci și modele)
   5. Prețul electrocasnicelor achiziționate (Cu discount inclus și fără TVA)
   6. Clasa de etichetă energetică pentru fiecare aparat electrocasnic compatibil cu programul de vouchere, inclusiv dacă fiecare etichetă este o etichetă energetică nouă sau o etichetă energetică veche, așa cum este definit în prezentul regulament.
   7. Data primirii schimbului (beneficiar - furnizor)
   8. Data actului de primire – predare a electrocasnicului vechi (furnizor - reciclator)
   9. Numele reciclatorului
   10. Documentele justificative trebuie să includă:
    • Copii electronice ale declarațiilor beneficiarilor
    • Copia Buletinului de identitate
    • Copii electronice ale actelor de primire predare (beneficiar-comerciant)
    • Copii electronice ale bonurilor fiscale
    • Copii electronice ale facturilor fiscale emise pentru reciclare (comerciant-reciclator)
    • Fotografia electrocasnicului vechi

   Data încheierii tranzacției este data eliberării bonului fiscal. În cazul în care livraraea echipemnteului electrocasnic nou livrat se face la domiciliu, actul de predare primirea echipamentului nou și factura de recepționare a echipamentului vechi, poate semnată și după eliberarea bonului fiscal, dar nu mai târziu de 10 zile.

   Furnizorii PVE vor prezenta Cererea de plată însoțită de Tabelul anexat conform punctelor IV sau V din Anexa 2, în dependență se sesiunea raportată, în format hard (printate) semnate și ștampilate și în format electronic (scanate), iar documentele justificative vor fi prezentate doar în vessiunea electronică (scanate). Documentele justificative care vor fi prezentate în format electronic, vor fi incluse în mape separate, iar fiecare mapă va avea un număr de ordine corespunzător numărului din Tabelul anexat la Cererea de finanțare (colonița 1) și denumirea mapei va corespunde numărul Voucherului indicat la rîndul respectiv (colonița 2).

   Furnizorii PVE sunt obligați să păstreze toate documentele originale în arhiva lor timp de cel puțin 5 ani de la data aprobării Cererii de finanțare cu PVE de către Managerul PVE.

  31. Ciclu de facturare și ciclu de plată la nivel de Program de vouchere pentru electrocasnice

   1. Furnizorii înregistrați în programul de vouchere vor emite Cereri de finanțare în cadrul programului de vouchere pentru a recupera contravaloarea voucherelor.
   2. Cererea de finanțare în cadrul programului de vouchere pentru a recupera contravaloarea voucherelor va fi transmise în condițiile atingerii pragului de vânzări de cel puțin 600.000,00 lei;
   3. Cererea de finanțare în cadrul programului de vouchere pentru a recupera contravaloarea voucherelor care nu ating pragul de vînzări de cel puțin 600 mii lei, pot fi transmise pentru achitare, doar în cazul în care acest prag nu este atins, iar sesiunea lansată este expirată;
   4. Managerul programului de vouchere va deconta Cererile de finanțare documentate complet și corect în termen de 30 zile lucrătoare de la data aprobării Invoice-urilor.
   5. Depunerea Cererilor de finanțare care nu sunt documentate complet și corect, dar care sunt rectificate, poate fi decontată în ciclul curent de facturare și plată sau poate fi amânată pentru următorul ciclu.
  32. Verificare în cadrul programului de vouchere pentru electrocasnice

   Verificarea în cadrul programului de vouchere este o procedură efectuată de către Managerul PVE sau de către terți pentru a verifica dacă bugetul este alocat în conformitate cu reglementările programului și cerințele donatorului.

  33. Tranzacție în cadrul programului de vouchere pentru electrocasnice

   O tranzacție în cadrul PVE constă în:

   1. vânzarea unui aparat electrocasnic compatibil cu Sesiunea respectivă a PVE de către un furnizor înregistrat în cadrul PVE către un beneficiar al programului care are un voucher; și
   2. predarea, în magazin sau prin colectare, a unui aparat de schimb compatibil cu Sesiunea respectivă a PVE de la beneficiarul programului către furnizorul înregistrat în program și eliberarea unei unui act de primire -predare (beneficiar – furnizor), cu excepția în care este o Sesiunea dedicată beneficiarilor care nu au un aparat electrocasnic uzat, corespunzător Sesiunii respective; și
   3. livrarea aparatului electrocasnic compatibil cu Sesiunea respectivă a PVE care poate avea loc în magazin sau la domiciliul beneficiarului conform condițiilor de livrare agreate cu furnizorul din cadrul programului de vouchere; și
   4. transferul unui aparat de schimb compatibil cu programul de vouchere de la furnizorul înregistrat în cadrul programului de vouchere către un reciclator și eliberarea unei facturi fiscale (non-livrare) (furnizor - reciclator); și
   5. emiterea de către furnizorul înregistrat în cadrul PVE a unei facturi managerului PVE; și
   6. verificarea și plata Cererii de finanțare de către Managerul PVE.
  34. Condiții pentru dobândirea statutului de furnizor înregistrat în programul de vouchere pentru electrocasnice

   Condițiile minime sunt pentru dobândirea statutului de furnizor înregistrat sunt stabilite în cadrul pachetului de procurări elaborat de către echipa proiectului „Impactul crizei energetice în Republica Moldova: inițierea soluțiilor pentru abordarea securității și sărăciei energetice” și aprobate de către Board.

  35. Acord standard pentru furnizorii înregistrați în cadrul programului de vouchere pentru electrocasnice

   Termenii unui acord standard sunt stabiliți de Managerul PVE, sunt publicați pe site-ul web al programului și sunt identici pentru toți furnizorii înregistrați în program.

  36. Surse de finanțare a programului de vouchere

   Sursele de finanțare a PVE sunt alocate din contul bugetului proiectului „Impactul crizei energetice în Republica Moldova: inițierea soluțiilor pentru abordarea securității și sărăciei energetice” .

  37. Supravegherea programului de vouchere

   Supravegherea va fi efectuată de Comitetul Director al Proiectului „Abordarea impactului crizei energetice în Republica Moldova” în perioada în care Managerul (interimar) al programului este în funcție și va fi preluată de Consiliul de coordonare al instituției publice care va prelua programul atunci când managerul (interimar) se va retrage.

 2. Capitolul II - Sesiuni și tranzacții în cadrul programului de vouchere

  1. Sesiuni în cadrul programului de vouchere

   1. Pentru lansarea sesiunilor, Managerul PVE elaborează și propune Board-ului spre aprobare următoarele aspecte:

    1. Criteriile de selectare a beneficiarilor;
    2. Valoarea subvențiilor/voucherelor alocate;
    3. Tipurile și caracteristicile tehnice ale echipamentelor.
   2. Managerul PVE anunță, face publicitate și lansează noua sesiune:

    1. Verifică dacă este disponibil buget pentru a satisface cererea care urmează să fie generată de sesiune;
    2. Anunță următoarea sesiune a programului de vouchere pe site-ul web, inclusiv regulile de eligibilitate și data și ora lansării, cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de lansarea noului program sau sesiuni de vouchere (obligatoriu);
    3. Anunță furnizorii despre data inițierii unei noi sesiuni, precum și detaliile specifice ale sesiunii cu minim 3 zile înainte de lansare;
    4. Face promovarea noului program/sesiuni;
    5. Lansează noua sesiune/program.
  2. Tranzacții în cadrul programului de vouchere

   1. Notificarea potențialilor beneficiari ai Sesiunii respetive a PVE

    1. Notificarea potențialilor beneficiari se va efectua prin intermediul cabinetului personal din SIVE, prin sms transmis la telefonul mobil înregistrat în contul SIVE și prin e-mail în cazul celor care au înregistrată o adresă de email în SIVE;
    2. Accesând cabinetul personal, potențialul beneficiar poate descărca voucherul și afla detalii despre produsele eligibile în program și condițiile programului de subvenționare.
   2. Declarația beneficiarului (Anexa 1)

    Înainte de inițierea unei tranzacții, potențialul beneficiar al PVE trebuie să semneze declarația Beneficiarului (în formă electronică sau pe hârtie în funcție de opțiunea selectată de beneficiar) pentru a confirma că beneficiarul este de acord:

    1. Cu condițiile programului;
    2. Că datele sale personale să fie prelucrate în cadrul programului de vouchere;
    3. Cu condiția că în cazul în care noul aparat este returnat înapoi în condițiile legale, acesta va avea dreptul doar la remediere (repararea) sau înlocuirea cu un alt aparat electrocasnic similar, iar aparatul electrocasnic vechi predat anterior nu va fi returnat beneficiarului.
    4. Că aparatul electrocasnic uzat pe care îl predau cu titlu gratuit îi aparține;
    5. Să demonstreze disponibilitatea noului aparat la domiciliu după o anumită perioadă de timp. În caz contrar beneficiarul se obligă să restituie contravaloarea bunului;
    6. Achitarea contribuției în conformitate cu prevederile actului normativ aprobat, în cadrul în care acest lucru este solicitat în sesiunea lansată;
    7. Acceptarea faptului că odată predat, echipamentul vechi este transmis spre reciclare și nu mai poate fi recuperat;
    8. Că va asigura sortarea reziduurilor/gunoiului generat de ambalajele electrocasnicelor noi procurate în cadrul PVE.
   3. Inițierea tranzacției

    Vânzarea unui aparat electrocasnic eligibil pentru PVE de către un furnizor înregistrat în program către un beneficiar care are un voucher.

    Validitatea voucherului este examinată de consultantul furnizorului în baza buletinului de identitate, fiind examinate datele personale ale beneficiarului. În cazul în care în Voucher nu este indicat IDNP beneficiarului, persoana urmează a fi identificată în baza Numelui și Prenumelui, copiile actelor de identificare fiind anexate la setul de acte descris la punctul 1.30

   4. Aparat electrocasnic de schimb compatibil cu Sesiunea respectivă a PVE este transferat furnizorului înregistrat în program

    1. Transferul este permis să aibă loc în magazin concomitent cu inițierea tranzacției; se emite un act de primire - predare (beneficiar - furnizor);
    2. Transferul este permis să aibă loc la domiciliul beneficiarului concomitent cu livrarea aparatului electrocasnic compatibil cu programul; se emite un act de primire predare (beneficiar - furnizor);
    3. Transferul nu este permis să aibă loc după ce aparatul electrocasnic nou a fost livrat către beneficiar.
   5. Reguli de stabilire și achitare a contribuției pentru eficiență energetică în cadrul programului de vouchere

    1. Pentru activarea și utilizarea voucherelor alocate, beneficiarii PVE urmează să achite contribuția pentru eficiență energetică în contul trezorerial al Agenției pentru Eficiență Energetică deschis exclusiv pentru încasarea și finanțarea programelor de eficientizare a consumului de resurse energetice;
    2. Mărimea contribuției pentru eficiență energetică este stabilită conform prevederilor HG nr. 612 din 21.08.2023;
    3. Achitarea se va face prin intermediul platformei electronice guvernamentale Mpay;
    4. Mărimea contribuției se va calcula din costul fără TVA a echipamentului electrocasnic. Costul echipamentului electrocasnic fără TVA, se va prezenta beneficiarului de către furnizor, doar după ce din costul de raft al produsului a fost scăzut discount-ul propus în oferta tehnică a companiei.
   6. Reguli de returnare a contribuției pentru eficiență energetică achitate de către beneficiarii programului de vouchere

    1. În cazul nevalorificării voucherului, beneficiarul este în drept, în termen de 30 de zile de la încheierea sesiunii prevăzute pentru Voucherul respectiv, să solicite restituirea contribuției pentru eficiență energetică în conformitate cu procedura stabilită de Instituția publică care asigură suport în implementarea politici statului în domeniul eficienței energetice și promovării utilizării energiei din surse regenerabile, în terme
    2. Restituirea contribuției se efectuează în termen de 30 zile de la data depunerii cererii
    3. Bunurile ce constituie subiect al programului de vouchere cad sub incidența Legii 105/2003 privind protecția consumatorilor.
   7. Reciclarea electrocasnicilor vechi

    Aparatul electrocasnic de schimb compatibil cu PVE este transferat unui reciclator autorizat în baza unei facturi fiscale non-livrare (furnizor - reciclator).

   8. Încheierea tranzacției în cadrul programului de vouchere

    Furnizorul înregistrat în cadrul PVE transmite Managerului PVE o Factură compatibilă pentru verificare și plată în condițiile punctelor 1.30 și 1.31.

 3. Capitolul III - Electrocasnice eligibile

  1. Tipuri și priorități aferente electrocasnicelor susținute de în cadrul programului de vouchere pentru electrocasnice

   PVE va fi utilizat pentru a sprijini înlocuirea frigiderelor, lămpilor LED, mașinilor de spălat (inclusiv cu uscător integrat (2 in 1)) și aragazelor electrice. Pentru a evita orice dubiu, se consideră că termenul „aragaz” include cuptoarele și plitele electrice combinate (2 în 1), iar termenul „frigider” include atât frigiderele, cât și frigiderele-congelatoare. Programarea și ritmul de introducere a asistenței pentru diferite tipuri de produse este o decizie de management a Managerului PVE, ținând cont de considerente practice și bugete.

  2. Extinderea tipurilor de produse și beneficiari acoperiți de programul de vouchere pentru electrocasnice

   Sistemele stabilite de Managerul PVE vor fi concepute pentru a avea în vedere extinderea viitoare pentru a sprijini o gamă mai largă de electrocasnice eficiente din punct de vedere energetic, produse de izolare a locuințelor și soluții de energie regenerabilă la nivel de locuință. Definiția beneficiarilor eligibili poate fi extinsă și la populația generală (categoria de vulnerabilitate v. fără vulnerabilitate) și la persoanele juridice. Definiția și parametrii preciși ai unei astfel de extinderi nu sunt prevăzute de prezentul regulament și nu se află în capacitatea decizională a Managerului PVE, dar pot face obiectul unor viitoare decizii guvernamentale.

  3. Caracteristicile tehnice de performanță ale electrocasnicelor definite în funcție de etichetele energetice

   Caracteristicile minime de performanță tehnică ale aparatelor electrocasnice compatibile cu programul de vouchere sunt definite folosind eticheta energetică, care poate fi fie o etichetă energetică nouă reclasificată, fie o etichetă energetică veche.

   1. Frigidere
    • Etichetă energetică nouă categoria „D”; sau
    • Eticheta energetică veche categoria „A++”.
   2. Lămpi - categoria minimă de eficiență energetică A
    • Etichetă energetică nouă categoria „E/F”; sau
    • Eticheta energetică veche categoria „A+”.
   3. Mașini de spălat
    • Etichetă energetică nouă categoria „D”; sau
    • Eticheta energetică veche categoria „A++”.
   4. Aragaze electrice
    • Eticheta energetică categoria A (etichetele energetice pentru aragazele electrice nu au fost reclasificate)

   Toate aparatele electrocasnice compatibile cu PVE trebuie să dețină marcajul CE (Conformitate Europeana).

  4. Revizuirea sau perfecționarea standardelor tehnice minime de eligibilitate

   Managerul PVE are dreptul să ridice sau să coboare standardele tehnice de eligibilitate pentru următoarea sesiune în funcție de evoluția piețelor pentru electrocasnice, pentru a se asigura că programul de vouchere continuă să acopere doar electrocasnice care sunt mai eficiente din punct de vedere energetic. Metodologia va consta în revizuirea site-urilor web ale furnizorilor principali din Moldova și a cel puțin unei țări UE din apropiere, efectuarea unei defalcări a modelelor pe categorii de etichete energetice și stabilirea regulamentului sesiunilor programului de vouchere pentru a exclude partea cea mai puțin eficientă din punct de vedere energetic a pieței.

  5. Responsabilitatea pentru erorile de identificare între etichetele energetice vechi și noi

   O eroare de identificare între etichetele energetice vechi și etichetele energetice noi apare atunci când un aparat electrocasnic neeligibil este furnizat unui beneficiar al programului ca și cum ar fi un aparat electrocasnic compatibil cu programul în urma unei greșeli care poate fi atribuită reclasificării de etichete energetice. De exemplu, dacă un frigider care poartă o etichetă energetică veche categoria C, care nu este eligibil din punct de vedere tehnic cu PVE sau condițiile unei sesiuni anume, este vândut ca și cum ar avea o etichetă energetică nouă, categoria C, care este eligibilă, se consideră că a avut loc o vânzare neconformă. Responsabilitatea pentru îndeplinirea corectă a regulilor tehnice de eligibilitate ale PVE îi revine exclusiv furnizorului înregistrat în program care a vândut aparatul în manieră neconformă. Managerul PVE nu trebuie să finanțeze electrocasnicele vândute neconform. Dacă este identificat un caz de vânzare neconformă către un beneficiar al programului de vouchere, furnizorul înregistrat în program ar trebui să schimbe aparatul electrocasnic neeligibil cu un aparat electrocasnic compatibil cu condițiile programului, spre satisfacția clientului său, beneficiarului care a cumpărat aparatul, fără costuri suplimentare pentru client, fapt dovedit prin acceptarea de către client a înlocuirii aparatului electrocasnic, în ​termen de zece zile lucrătoare. În cazul în care beneficiarul programului refuză să schimbe aparatul electrocasnic, managerul programului nu va rambursa voucherul pentru aparatul vândut neconform. Erorile repetate sau persistente de identificare între etichetele energetice vechi și etichetele energetice noi vor constitui motiv pentru eliminarea de pe lista furnizorilor înregistrați în programul de vouchere.

 4. Capitolul IV - Furnizori înregistrați în programul de vouchere și reciclatorii

  1. Condiții pentru dobândirea statutului de furnizor înregistrat în programul de vouchere pentru electrocasnice

   Condițiile minime pentru dobândirea statutului de furnizor înregistrat în programul de vouchere sunt:

   • Compania vinde cel puțin un tip de aparat electrocasnic compatibil cu condițiile programului.
   • Compania fie are cel puțin o subdiviziune în fiecare regiune a țării (nord, centru și sud), fie vinde și livrează electrocasnice compatibile cu condițiile programului de vouchere la nivel național în conformitate cu Legea nr. 284/2004 privind comerțul electronic;
   • Compania este fie „distribuitor de echipamente electrice și electronice”, fie „producător de echipamente electrice și electronice”, așa cum este prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 212/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, prin care:
    • „Distribuitorii” trebuie să fie înscriși în lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de răspundere extinsă a producătorului, deținută de Agenția de Mediu, în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Legea privind deșeurile nr. 209/2016;
    • „Producătorii” trebuie fie înregistrați în Sistemul Informațional Automatizat „Managementul Deșeurilor” în conformitate cu articolul 12 alin. (5) lit. c) din Legea privind deșeurile nr. 209/2016, fie să facă dovada unui sistem individual sau să certifice apartenența la un sistem colectiv de colectare, tratare, valorificare sau eliminare a produselor devenite deșeuri în conformitate cu art. 12 alin. (5) lit. e) din Legea privind deșeurile nr. 209/2016. Compania se obligă să accePVE electrocasnice vechi în toate subdiviziunile pe care le deține sau să presteze concomitent serviciul de livrare și relocare a electrocasnicelor noi si vechi.
  2. Extinderea condițiilor pentru dobândirea statutului de furnizor înregistrat în programul de vouchere pentru electrocasnice

   Managerul PVE poate extinde condițiile standard de dobândire a statutului de furnizor înregistrat în programul de vouchere în funcție de evoluția priorităților operaționale, dacă este necesar, pentru a se asigura că beneficiarii din toate raioanele au făcut o alegere adecvată în legătură cu furnizorii înregistrați în cadrul PVE.

  3. Acord standard pentru furnizorii înregistrați în cadrul programului de vouchere pentru electrocasnice

   Managerul PVE se va oferi să încheie contracte care încorporează Acordul standard pentru furnizorii înregistrați în program cu toate companiile care se califică pentru a deveni furnizori înregistrați în program. Textul Acordului standard va fi publicat pe site-ul web al programului și va fi identic pentru toți. Condițiile contractuale stabilite de Managerul PVE vor fi în concordanță cu legislația națională. Condițiile stabilite de managerul (interimar) programului vor fi în concordanță cu normele privind achizițiile publice ale PNUD.

  4. Amendamente la Acordul standard pentru furnizorii înregistrați în cadrul programului de vouchere pentru electrocasnice

   Managerul PVE poate revizui periodic, nu retrospectiv, termenii și condițiile Acordului standard pentru furnizorii înregistrați în program cu condiția agreării acestora de către furnizorii înregistrați în program. Scopul acestei prevederi este de a permite managerului să perfecționeze și să îmbunătățească progresiv procedurile operaționale.

  5. Drepturile furnizorilor înregistrați în programului de vouchere pentru electrocasnice

   Furnizorii înregistrați în cadrul PVE au dreptul să perceapă plăți pentru livrarea la domiciliu a aparatelor electrocasnice în conformitate cu termenii și condițiile acordului respectiv.

  6. Obligația furnizorilor înregistrați de a marca aparatele de schimb compatibile cu programul de vouchere pentru electrocasnice

   Furnizorii înregistrați în PVE sau agenții lor de transport trebuie să marcheze aparatele de schimb compatibile cu programul. Scopul acestei prevederi este de a urmări sursa oricăror unități care ar putea fi acceptate în program și care pot apărea ulterior pe piața second-hand, ceea ce ar reprezenta o încălcare a regulilor PVE.

  7. Obligația furnizorilor înregistrați de a urmări aparatele de schimb compatibile cu programul de vouchere pentru electrocasnice

   Furnizorii înregistrați în cadrul PVE trebuie să documenteze în întregime parcursul fiecărui aparat de schimb compatibil cu programul, în conformitate cu condițiile definite în Acordul standard pentru furnizorii înregistrați în program. Pentru a evita orice dubiu, în cazul în care un furnizor înregistrat în program acceptă un voucher pentru vânzarea unui aparat electrocasnic compatibil cu condițiile programului, dar nu poate furniza dovezi documentare privind eliminarea acestuia, tranzacția nu este considerată parte a programului și Managerul PVE nu trebuie să deconteze o factură care include tranzacția neeligibilă.

  8. Obligația furnizorilor înregistrați în programul de vouchere pentru electrocasnice de a supraveghea reciclatorii

   Un furnizor înregistrat în cadrul PVE poate alege orice reciclator, dar furnizorul înregistrat în program rămâne responsabil pentru reciclarea în siguranță a aparatelor uzate și pentru transmiterea documentației rezultate către managerul programului. Apariția pe piața second-hand a electrocasnicelor certificate ca fiind reciclate reprezintă o contravenție a Acordului standard pentru furnizorii înregistrați în program și constituie motiv pentru eliminarea de pe lista furnizorilor înregistrați în program.

  9. Sancțiuni indirecte pentru reciclatorii programului de vouchere pentru electrocasnice

   Dacă aparatele certificate ca fiind distruse apar pe piața second-hand, toți furnizorii înregistrați în PVE vor fi informați de către Managerul PVE că firma care se ocupă de reciclare nu mai poate fi utilizată ca reciclator în PVE.

  10. Drepturile managerului programului de vouchere pentru electrocasnice

   Managerul PVE are dreptul să verifice dacă documentația care însoțește facturile de la un furnizor înregistrat în programul de vouchere este în conformitate cu termenii Acordului standard pentru furnizorii înregistrați în PVE în vigoare în ziua în care a avut loc înlocuirea unui aparat electrocasnic uzat. Managerul PVE are dreptul să nu plătească facturile care nu sunt însoțite de documente justificative verificabile, complete, exacte și autentice, inclusiv de certificarea că aparatul de schimb compatibil cu programul a fost reciclat în conformitate cu legislația în vigoare

 5. Capitolul V – Bugetul programului de vouchere pentru electrocasnice

  1. Valoarea combinată a voucherelor valide aflate în circulație nu trebuie să depășească bugetul stabilit

   Managerului PVE nu îi este permis să creeze o situație în care valoarea combinată a voucherelor neexpirate în circulație depășește valoarea fondurilor care sunt imediat disponibile pentru a deconta facturile furnizorilor înregistrați în program în conformitate cu condițiile acestuia.

  2. Criterii de acordare a voucherelor

   1. Criteriile de acordare a voucherelor se vor axa pe: (i) Raportul numeric pentru gradul de vulnerabilitate foarte ridicat; (ii) Consumul de energie electrică; (iii) Structura familiei.
   2. Structura familiei va fi considerat după cum urmează în aceeași ordine prioritară: (i) Pensionari cu copii minori (incl. dupa numărul de copii); (ii) Pensionari; (iii) Familii cu copii (incl. după numărul de copii); (iv) Maturi fără copii.
   3. Beneficiarii for fi repartizați în profil teritorial.
  3. Transferarea bugetelor în cazul în care sesiunea de vouchere curentă nu este suficient de solicitată

   Solicitarea insuficientă a unei sesiuni de vouchere are loc atunci când toate cererile eligibile pentru PVE pot fi satisfăcute în limitele bugetului actual disponibil. Bugetele neutilizate sunt transferate pentru o viitoare sesiune PVE.

  4. Caracteristicile obligatorii ale voucherului

   Voucherul are cel puțin un nume, o adresă, o valoare și o dată de expirare, informații de securitate, furnizorii înregistrați în program, codul de identificare al gospodăriei (alocat în SIVE).

  5. Caracteristicile opționale ale voucherului

   Voucherul poate conține și alte date, cum ar fi numele și calendarul sesiunii de vouchere pentru care este valabil, tipul de aparat electrocasnic și standardul minim de performanță tehnică (Etichetă energetică nouă, Etichetă energetică veche) pentru care este valabil.

  6. Data de expirare a voucherului nu poate fi prelungită.

   Odată cu lansarea unei Sesiuni în cadrul PVE, este specificată și perioada de valaibilitate a Voucherului, care nu poate fi prelungită. Costurile alocate dar nevalorificate în cadrul unei sesiuni, pot fi alocate în cadrul unei alte sesiuni lansate. Totodată, beneficiarul care nu a reușit să valorifice un voucher în cadrul unei sesiuni, poate deveni beneficiar în cadrul unei noi sesiuni lansate.

  7. Utilizarea voucherului este personală pentru titularul său

   Voucherul poate fi utilizat de titularul său ca plată totală (fără TVA) către un furnizor înregistrat în program pentru a cumpăra un nou aparat electrocasnic eficient din punct de vedere energetic care îndeplinește standardele minime de performanță tehnică ale programului pe bază de schimb cu un aparat electrocasnic de schimb compatibil cu programul compatibil de același tip (frigider, mașină de spălat sau aragaz electric).

   Obligativitatea achitării unei contribuții este aprobată separat pentru fiecare sesiune a PVE.

  8. Transferul electrocasnicelor de schimb compatibile cu programul

   Aparatul de schimb compatibil cu programul poate fi colectat de furnizorul înregistrat în program înainte sau în același timp cu livrarea noului aparat, la aceeași locație. Dacă furnizorul înregistrat în program oferă colectarea în magazin a aparatelor uzate, titularul voucherului poate alege să le livreze și să le ridice în persoană, dar va fi obligat să demonstreze furnizorului înregistrat în program că el/ea este titularul voucherului.

  9. Netransferabilitatea voucherului

   Voucherul aparține persoanei și adresei indicate și nu poate fi utilizat de un terț sau pentru o tranzacție care implică livrarea noului aparat electrocasnic sau ridicarea vechiului aparat electrocasnic de la o altă persoană sau la o altă adresă.

   În cazul depistării cazurilor de valorificare a voucherelor de către o persoană terță sau în numele unei persoane terțe, sau în cazul depistării că echipamentul electrocasnic nu este utilizat de către beneficiarul voucherului, Managerul PVE va solicita recuperarea resurselor financiare alocate.

  10. Voucherul nu poate fi schimbat pentru numerar

   Voucherele nu pot fi schimbate pentru numerar, nu pot fi vândute și nu pot fi date sau transferate în alt mod unei alte persoane.